Monday, February 8, 2016

Thank God

Terima kasih Tuhan untuk setiap ujian hidup yang Engkau berikan...

Aku bersyukur.

No comments:

Post a Comment